Start Nr 123 Godki gwarom pisane str.19
Godki gwarom pisane str.19

Cyście se kiedysi dumali jako to nieprzezpiecno robota w redakcyji, cy w gazecie we "Wiadomościak naskik Robcańskik"?! Syćka se dumajom ze to som miód, wcasy i siorbanie kawy przy piecu… A prowda jes je cołkiem inaksa!

Piyrse - Śtres: Kie Redachtor Nacelny musi iś pogodać do burmisia, coby sie cegosi dopytać o naskiej gminie… jabo moze do burmisiowej, tymu ze óna moze godać nie ino o naskiej gminie, hale tyz o syćkik inaksyk! A burmiś nie. A co nowozniejse ino óni obadwa wiedzom co w gminie piscy…(casem ciynko) nie derechtory, kumendanci, prezesy, nacylnicy, cy syćka inaksi ino ÓNI! Bo coz derechtory, kumendanci, prezesy, nacylnicy, cy syćka inaksi hań wiedzom o swoik "podwórkak"?!?!?!