Start Rocznik 2022 (nr 123-134) nr 124 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 lutego 2022 15:16

 • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju poinformował, że planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji indywidualnej pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z roku 2001. Do 18 lutego 2022 r. mogą składać wnioski osoby zainteresowane otrzymaniem oryginalnej dokumentacji medycznej z leczenia w tymże roku.
 • Odnawialne Źródła Energii w gminie Rabka-Zdrój
  Gmina Rabka-Zdrój, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii.
 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  Zapisy do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 07.03.2022 r. – 18.03.2022 r.
 • Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego w godzinach podanych przez dyrektora przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego.
 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • Spotkanie Noworoczne
  W Teatrze Lalek „Rabcio” odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Rabki-Zdroju. Było ono okazją do podsumowania ubiegłego roku, zmian, jakie zaszły w mieście i gminie oraz podziękowania tym wszystkim, którzy się do nich przyczynili. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Następnie burmistrz Leszek Świder złożył wszystkim życzenia i wzniósł okolicznościowy toast. Po krótkim poczęstunku, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rdzawce, odbył się godzinny koncert uznanego artysty, wokalisty i kompozytora Stanisława Sojki.
 • VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. W pierwszym punkcie miała miejsce debata nad projektem Solidarności, który organizuje Europejski Korpus Solidarności. Sprawę przedstawiła Natalia Mrożek. Następnie odbyła się rozmowa na temat ekologii - wykład na temat zielonych płuc Rabki i zagrożeń wynikających z braku planu przestrzennego zagospodarowania w gminie Rabka wygłosił Stanisław Dobosz, członek Rabczańskiego Klubu Ekologicznego. Gościem obrad był burmistrz Leszek Świder, który zabrał głos w dyskusji.
 • Dyżury przedstawiciela PGNiG
  Na mocy porozumienia o współpracy między spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny i Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, odbywają się dyżury w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe.
 • Zakłady Komunalne w 2021 roku
  Zakłady Komunalne w Rabce-Zdroju pod kierownictwem prezes Ewy Pancerz prosperują coraz lepiej. Efekty widoczne są gołym okiem. Spółka poprawiła płynność finansową, spłaciła stare zobowiązania, wypracowała zysk operacyjny, obniżała koszty działalności, pozyskała nowe środki z zewnątrz, uruchomiła sortownię odpadów, dokonuje wymiany starego taboru i dokupuje nowy sprzęt. Ze szczegółami działalności spółki można zapoznać się w poniższym sprawozdaniu z działalności.
 • Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego
  Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2021 roku. Urząd zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów urodzenia, zgonu, udzielaniem ślubów czy z wydawaniem wypisów z aktów stanu cywilnego. Żeby poznać całość działalności Urzędu Stanu Cywilnego, warto zapoznać się z poniższym zestawieniem, obrazującym pełny zakres pracy urzędu.
 • Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w roku 2021
  Rok 2021 był dla Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju pracowity. Straż kolejny raz udowodniła, że jest służbą potrzebną, wielozadaniową i skuteczną. Według raportu komendanta Straży Miejskiej Kazimierza Zapały, w ub.r. formacja ta w głównej mierze zajmowała się reagowaniem za liczne interwencje ze strony mieszkańców.
 • Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.
  Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego progra-mu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.
 • Nowa usługa w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce
  Już od początku stycznia 2022 roku w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie wprowadzona została nowa usługa dotycząca Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Konsultanci ds. PPP, wyjaśnią czym jest PPP i jakie daje korzyści. Przeanalizują także wstępnie możliwości realizacji projektu w tej formule oraz wskażą programy operacyjne, które pozwolą włączyć do projektu finansowanie z Funduszy Europejskich.
 • RKO i 500+
  W ostatnich dniach grudnia 2021 r. prezes ZUS podpisała listy intencyjne z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Pocztą Polską o współpracy. Dotyczy ona realizacji ustaw o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) i o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO).
 • Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.
  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysłu-giwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym .