Start Nr 127 Przez pryzmat wartości. Pastor na trudne czasy str. 16
Przez pryzmat wartości. Pastor na trudne czasy str. 16

Jeszcze nie żyjemy w trudnych czasach. Obawiam się, że one jednak zbliżają się dużymi krokami. Jak być pastorem w takich czasach? Ostatnio pochłaniam wszystko, co można znaleźć na temat Dietricha Bonhoeffera. Kim był Bonhoeffer? To urodzony we Wrocławiu pastor i teolog protestancki. Był Niemcem. Przyszło mu żyć i służyć Bogu i ludziom w czasach rządów faszystów w Niemczech. W 1933 roku przystąpił do opozycyjnego wobec nazizmu Kościoła Wyznającego. Przeciwstawiał się ideologii nazistowskiej, widząc w niej zagrożenie dla chrześcijan, dla Niemców i dla ludzkości. Za udział w zamachu na Hitlera został uwięziony i ostatecznie stracony na osobisty rozkaz Hitlera tuż przed wyzwoleniem obozu koncentracyjnego, w którym się znajdował. Było to miesiąc przed końcem wojny.