Start Nr 133 Spacery po Rabce str.13
Spacery po Rabce str.13

Ostatnie miesiące roku to czas dopinania finansów gminy na kolejny rok. Szczególnie trudne do zaplanowania są finanse gmin uzdrowiskowych, które swoją egzystencję opierają głównie na wpływach z działalności turystyczno-uzdrowiskowej. Oprócz kosztów związanych z wypełnianiem podstawowych obowiązków gminy, trzeba uwzględnić w budżecie koszty funkcjonowania uzdrowiska. Z jednej strony to wydatki na kosztowne utrzymanie infrastruktury uzdrowiskowej oraz inwestycje w nowe atrakcje, a z drugiej niepewność, czy po okresie pandemii i rosnącej, już olbrzymiej, inflacji w uzdrowisku zjawią się goście. W tym roku do i tak trudnej sytuacji finansowej doszły problemy z obciążeniem gmin dystrybucją węgla.

W końcu do szkoły nr 1 mogą bez problemu dostać się osoby niepełnosprawne.