Start Nr 137 Z historii Rabki str.15
Z historii Rabki str.15

Rabka w twórczości Bohdana Dyakowskiego (cz.4, ostatnia)

Ponad sto lat temu, gdy Dyakowski opisywał Rabkę, dopiero powstawał obecny Park Zdrojowy, ograniczony ulicami: Nowy Świat, Parkowa, Orkana oraz doliną Poniczanki:
Opuszczamy tę część zakładu i minąwszy samotnie stojącą ostatnią willę „Antoninę” wchodzimy do parku zwanego nowym, gdyż został założony w ostatnich czasach. Tymczasem mało jeszcze cienisty, zapowiada się jednak bardzo dodatnio na przyszłość.