Start Nr 137 Godki gwarom pisane - Patrzency ze sałasa str.20
Godki gwarom pisane - Patrzency ze sałasa str.20

Dróga… na drugom strone

Tak se dzisiok siedziołek i pozierołek na naskom piyknom dziedzine ze sałasa, hej kie hań piyknie, a spokojniućko przez zodnego holofu, warcenia i zamiesania! I tak mi w głowicce zacena sie myśl telepotać. Pon Bócek to musi mieć śmiechu po pachy, kie obziero na tom naskom wioske. Z wiyrchu to sie patrzy, cobyś to wnet przechipnon! Hale kie zacnies schodzić dołu…