Start Nr 142 Przez pryzmat wartości str.16
Przez pryzmat wartości str.16

14 lipca w Teatrze Rabcio odbyła się konferencja dla dorosłych pn. Ku przyszłości. Konferencja odbywała się w ramach Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2023. Zaproszenie było skierowane do „rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli i wszystkich, których interesuje czytelnictwo dzieci i młodzieży”.

Super to pomysł, dużo ciekawych osób i ciekawych wystąpień. Sala Rabcia była prawie pełna. Zobaczyliśmy też, że być może nie jest słusznym narzekanie na młodzież, że nie chce czytać. Być może problemem naszym, starszego pokolenia, jest nieumiejętność zachęty tych młodszych do czytania. Na konferencji zetknęliśmy się z wieloma ciekawymi inicjatywami zachęcającymi do czytania, wieloma osobami oddanymi zachęcaniu, oraz autorami i wydawcami.

Komunikacja ludzka oparta jest na słowie, w pewnym sensie ono jest podstawą naszego myślenia. Język o wiele bardziej niż obraz potrafi wyrazić wydarzenia zewnętrzne, jak i przeżycia wewnętrzne, zjawiska świata materialnego jak i niematerialnego. Można wręcz powiedzieć, że ludzie są istotami myślącymi, bo operują słowem. Dlatego też można zaobserwować, że osoby, które nie czytają zwykle nie mają swojego zdania, łatwo podążają za tłumem, a samodzielne myślenie ich męczy.