Start Nr 147 Przez pryzmat wartości. Gdybym był prorokiem... str.16
Przez pryzmat wartości. Gdybym był prorokiem... str.16

Na przełomie XIX i XX wieku w wielkich miastach Europy i Ameryki Północnej największym problemem wydawał się… koński nawóz. W 1898 roku w Nowy Jorku odbyła się konferencja urbanistyczna, której głównym tematem był właśnie problem końskich odchodów, bo miasta dosłownie zaczynały tonąć w ekstrementach. Londyński „Times” w 1894 r. ostrzegał, że przy dalszym rozwoju transportu konnego za 50 lat Londyn pokryje się̨ trzymetrową warstwą kału. Prognozy dla Nowego Jorku były bardziej pesymistyczne – uważano, że może to stać się już w 1930 roku. Ponieważ wielkie miasta były uzależnione od końskiego transportu szukano rozwiązań w budowie specjalnych rynsztoków i zwałowników…