Start Nr 149 Pamiętnik kulturalny str.15
Pamiętnik kulturalny str.15
  • Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder rozstrzygnął doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. W tym roku dotacje na siedemnaście zadań otrzymało trzynaście stowarzyszeń, fundacji, kół, organizacji regionalnych i kulturalnych. Łączna suma przyznanych dotacji to 87 000 zł.

  • 19 lutego 2024r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju odbyło się rozstrzygnięcie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Serduszkowy wiersz”.

  • Tekst referatu etnografki z Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Małgorzaty Wójtowicz-Wierzbickiej pt. „Kultura, region, pamięć zbiorowa – relacyjna rola muzeów regionalnych ” opublikowany został w monografii naukowej pt. „Dyskurs naukowy w ujęciu humanistycznym”. Artykuł dostępny na stronie: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/927/Dyskurs%20naukowy%20w%20uj%C4%99ciu%20humanistycznym...pdf?fbclid=IwAR0RvTHbhxNwFYebCgh0-WgrvTyWNTbejXlqu1sc0I5Zs6h9FXXzuzls5vY#page=170

  • 24 lutego na scenie Teatru Lalek „Rabcio” wystąpił zespół Fire Folk, który tworzą Katarzyna Bobak, córka Piotra i Doroty Majerczyków, jej mąż Marcin Bobak, utalentowany muzyk i pomysłodawca zespołu oraz grupa zaprzyjaźnionych z nimi muzyków.

  • W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), na zakończenie okresu Bożego Narodzenia i kolędowania, w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju odbyło się XIII Rabczańskie Kolędowanie „Hej kolęda, kolęda...”. Zgromadzonych w świątyni w środowy wieczór, wśród których obecny był m.in. burmistrz Leszek Świder, powitał prowadzący dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji Bolesław Bara.

  • Okres Bożego Narodzenia inaczej Godów to najpiękniejszy okres w roku obrzędowym. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej aktywnie włączyli się w przygotowanie wystroju kościoła w Chabówce, dekorując świąteczne drzewka i składając bożonarodzeniową szopkę.