Start Nr 151 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7
 • Uchwały podjęte podczas LXXXII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 24 kwietnia 2024r.
  - Uchwała Nr LXXXII/607/24 w sprawie wystąpienia do Pana E. Ż. o doprecyzowanie charakteru pisma z dnia 11.03.2024 r.
  - Uchwała nr LXXXII/606/24 w sprawie: zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXXII/605/24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
  - Uchwała Nr LXXXII/604/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości – dz. ewid. 4189/14 - położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Świat

 • Aktualnie na terenie parku trwa wycinka drzew, które wcześniej zostały poddane diagnostyce i zakwalifikowano je, jako zagrażające bezpieczeństwu.

 • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju poinformował, że do zespołu lekarzy dołączyła nowa lekarz ginekolog, która zacznie tu pracę 3 czerwca.

 • W Białce Tatrzańskiej odbyło się uroczyste wręczenie promes dla samorządów z naszego regionu z przeznaczeniem na prace remontowo – budowlane w ramach zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”, zakup kompostowników oraz modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 • W dniu 4 kwietnia 2024 roku w Rabce- Zdroju nastąpiło przekazanie placu budowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

 • Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wyspecjalizowana firma przeprowadziła pomiary ruchu samochodowego na dwóch ważnych drogach na terenie miasta - ulicach Sądeckiej i Poniatowskiego.

 • Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ruszyła naprawa ulicy Zakopiańskiej. Wykonawca prac rozpoczął najważniejszy etap zaplanowanych robót - palowanie, czyli stabilizację powstałego tu osuwiska.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że nadal jest możliwość zakupu węgla od gminy i nie obowiązuje limit ilościowy. Cena węgla za 1t to 1500 zł.

 • Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Rabka-Zdrój została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”