Start Rocznik 2013 (nr 16-27) nr 21 Indywidualizacja procesu nauczania... str.10
Indywidualizacja procesu nauczania... str.10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 lipca 2013 19:33

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"