Start Rocznik 2015 (nr 40-50) NR 44 Kurenda - Informator Samorządowy str.4
Kurenda - Informator Samorządowy str.4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 czerwca 2015 10:57

Remont ulicy Na Banię
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na odbudowę drogi gminnej ulica Na Banię. Ulica zostanie wyremontowana na odcinku ponad 250 metrów. Zakres przewidzianych prac przewiduje w głównej mierze roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, przebudowę jezdni, istniejącego chodnika i oznakowanie pionowe drogi. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to 1 września bieżącego roku.

Trzy drogi do remontu
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetargi na wyłonienie wykonawców przebudowy kolejnych trzech dróg na terenie miasta i gminy - ulicy Poniatowskiego boczna do osiedla Jurcowa i Dietla w Rabce-Zdroju oraz drogi do Kuśmierki w Ponicach. Ulica Poniatowskiego boczna będzie wyremontowana na odcinku ponad 250 metrów, ul.. Dietla na odcinku od km 0+440 do km 0+590, a droga do Kuśmierki w km 0+068 - 0+638. W każdym przypadku finałem robót ma być nowa nawierzchnia. Firmy, które będą remontować drogi, zostaną wybrane w drugiej połowie maja. Magistrat wybierze te, które zaproponują najkorzystniejszą cenę i dadzą dobrą gwarancję. Więcej informacji na temat zakresu robót i warunków udzielenia zamówienia można znaleźć w dziale Zamówienia publiczne i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

„Thematical Network”
W dniach 10-13.04.2015 r. w Château-Gontier (Francja) odbyło się pierwsze spotkanie konferencyjno-warsztatowe w ramach sieci miast partnerskich „Thematical Network” pn. „Budo-wanie zrównoważonego miasta respektującego wyzwania środowiskowe”. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych instytucji i służb z Château-Gontier, Murrhardt, Frome i Rabki-Zdroju. Delegacja z Rabki-Zdroju liczyła 26 osób. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, Pracownicy Urzędu Miejskiego i instytucji z terenu gminy t.j.: Policja, OSP, PSP JRG Rabka-Zdrój, Straż Miejska, Zakłady Komunalne, Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”.
Celem wyjazdu było rozpoczęcie realizacji projektu „Thematical Network”, który ma za zadanie zacieśnienie współpracy poprzez wymianę doświadczeń i  wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zużycia energii, zarządzania zielenią, układu przestrzeni publicznej, środków transportu nie wpływających negatywnie na środowisko i zastanowienie się nad ewentualnymi możliwościami ich wprowadzenia w miastach partnerskich.  Pierwsze spotkanie w ramach sieci „Thematical Network” zainaugurowane zostało krótkimi przemówieniami burmistrzów, po których od razu rozpoczęły się spotkania konferencyjno-warsztatowe.


Dyrektor wybrany
Andrzej Zając, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju, wygrał konkurs ogłoszony na to stanowisko przez Urząd Miejski i pozostanie dyrektorem „trójki” przez kolejną kadencję. Wygrania konkursu i znakomitej prezentacji, która zrobiła na członkach komisji konkursowej ogromne wrażenie, gratulowała dyrektorowi Zającowi burmistrz Ewa Przybyło, która na środowej sesji Rady Miejskiej wręczyła mu akt mianowania na stanowisko.